Jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku?

Dziedzicząc spadek wchodzi się w niektóre prawa i obowiązki spadkodawcy. Mówi o tym art. 922 Kodeksu cywilnego.

Poniżej garść informacji o tym, którymi prawami i obowiązkami zmarłego powinieneś się zainteresować, a na które, drogi Czytelniku, nie powinieneś zawracać sobie głowy.   

Prawa i obowiązki, które nie przechodzą na spadkobiercę:

Chodzi tutaj o prawa i obowiązki, które były ściśle związane z osobą zmarłego(np. prawo do pobierania wynagrodzenia za pracę).

  • Do tego worka można wrzucić także prawo zmarłego o tak zwane roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Roszczenie to najczęściej jest żądaniem dla osób poszkodowanych wypadkiem np. komunikacyjnym. Powszechnie nazywane odszkodowaniem, ale jest to błędne rozumowanie. Odszkodowanie może żądać za rzeczy, działania czynności, które mają wymiar pieniężny. Np. w wyniku wypadku zniszczyły mi się spodnie, które kosztowały 200 zł. Żądam zatem od sprawcy wypadku zwrotu pieniędzy za zniszczone spodnie. Zadośćuczynienie za doznana krzywdę ma wymiar bardziej intuicyjny. Określamy kwotowo odczuwalne cierpienie i krzywdę osoby poszkodowanej, jak np. długoletni ból, trudności w chodzeniu itp. UWAGA! Tutaj mamy jednak małe „ale”…– w sytuacji, gdy roszczenie od sprawcy szkody bądź firmy ubezpieczeniowej zostało uznane na piśmie, albo gdy sprawa o zadośćuczynienie poszła do sądu za życia spadkodawcy. W takiej sytuacji spadkobierca może dochodzić roszczeń zmarłego przed sądem.
  • Alimenty. Obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą śmierci zobowiązanego do płacenia alimentów, jak i z chwilą śmierci osób, na której rzecz alimenty były płacone. Jeśli twój małżonek miał obowiązek płacić alimenty na dziecko, a tylko ty dziedziczysz na podstawie testamentu, to tych alimentów już nie opłacasz. UWAGA! wskazania nie odnoszą się do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych już w chwili śmierci uprawnionego. Znaczy to tyle, że jeżeli zmarły nie opłacił za życia np. dwóch składek alimentacyjnych to w masie spadkowej mamy dług, który należy zapłacić.
  • Tak zwane dobra osobiste. Do dziedziczenia uprawnień i obowiązków majątkowych nie wchodzą np. prawa do ochrony dóbr osobistych (np. zdrowie, wolność, swoboda sumienia itp.)

Prawa i obowiązki, które się dziedziczy:

  • Przede wszystkim dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym, a wykluczone są o charakterze karnoprawnym, administracyjnoprawnym z zakresu prawa finansowego.
  • Długipodlegają dziedziczeniu. Do długów spadkowych należą między innymi koszty pogrzebu spadkodawcyw takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń, kredyty, pożyczki. 

Jakie „inne obowiązki” przechodzą na spadkobierców bądź na osoby pozostające poza kręgiem osób uprawnionych do spadku: 

  • Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym (art. 923§1 k.c.)
  • Małżonek, jeśli dziedziczy w zbiegu z innymi spadkobiercami, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam.
  • Najem. Słowem przykładu można wskazać art. 691 k.c. zgodnie z nim w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Przy czym te osoby wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie ich braku stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią:
adwokat@kancelariaposzytek.pl,

tel. 603 998 091

ADWOKAT PAULINA POSZYTEK

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, prawem cywilnym (w tym spadkowym) oraz prawem karnym. Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl oraz dozor-elektroniczny.com. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj