Jak zrzec się zachowku? – krok po kroku

Teza o zrzeczeniu się zachowku została już udowodniona (link).  Z potwierdzeniem idzie też Kodeks cywilny, który informuje, że na mocy art. 1048 KC, spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim.  Umowa taka powinna być … czytaj dalej >>

Zrzeczenie się prawa do zachowku- czy to możliwe?

Zachowek, to nic innego jak możliwość wystąpienia o zapłatę określonej sumy pieniężnej przez zstępnych, małżonka lub rodziców zmarłego, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Dochodzi to w sytuacji gdy spadkodawca (osoba zmarła) rozporządziła spadkiem w testamencie. Krąg tych osób … czytaj dalej >>

Słownik pojęć

Dział spadku – określenie majątku wchodzącego w skład spadku i jego podziale między poszczególnych spadkobierców. Przedmiotem działu spadkowego są jedynie aktywa, długów spadkowych nie dzieli się. Dziedziczenie testamentowe – źródłem powołania do spadku jest testament, ma pierwszeństwo przed ustawą (Kodeks … czytaj dalej >>